35 مورد دانلود شد

Class sql injection


نوع پروژه : رایگان

فروشنده : توربو تیم

دسته بندی : کد

توضیحات : به کمک این کلاس میتوانید متن مضر را از پارامترهای درخواستی پاک کند. همچنین می تواند یک مقدار پارامتر داده شده از $ _GET ، $ _POST یا $ _REQUEST را بررسی کند و انواع خاصی از مقادیر متنی را که معمولاً برای انجام حملات تزریق SQL استفاده می شوند حذف کند. خیلی شیک و مجلسی❤️